Zadzwoń:

+48 18 445 20 83

Zgoda rekrutacyjna RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji w P.H.U.P. Oris Trade Tomasz Łach

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Oris Trade Tomasz Łach, ul. Kamieniec 2, 34-480 Jabłonka.
 2. W P.H.U.P. Oris Trade Tomasz Łach nie został powołany Inspektor Ochrony Danych.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie bieżącego procesu rekrutacyjnego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.
 5. Podstawą prawną przetwarzanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego jest art. 22 Kodeksu Pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141).
 6. Zakres danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji, jest następujący:
  a) imię i nazwisko,
  b) imiona rodziców,
  c) data urodzenia,
  d) miejsce zamieszkania,
  e) wykształcenie,
  f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pozostałe dane, w tym wizerunek kandydata, są podawane przez kandydata dobrowolnie, i podlegają ochronie na takich samych zasadach, jak wyżej wymienione dane.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych Osobowych, m.in. dostawcom usług IT, biurom pośrednictwa pracy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego są usuwane po zakończeniu tego procesu.
 3. Osoba ubiegająca się o pracę w P.H.U.P. Oris Trade ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do ich przenoszenia.
 4. Osoba ubiegająca się o pracę w P.H.U.P. Oris Trade ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.